ZIJNSDANS-DANSMEDITATIE-RITMES-VROUWENCIRKEL VOOR VROUWEN

Dansen is aanwezig zijn! Aanwezig tot in de toppen van je tenen. We hebben beweging nodig om de lichaamsfuncties goed te laten werken. Dansen doet de levensdans door ons heen stromen. In zijnsdans en d ansmeditatie en ritmes komen yoga, yoga in beweging, meditatie, dans en beweging samen. Zoals het leven zelf alle verschillende aspecten van het bestaan in ons laat bewegen, zo danst het zijn in ons, zijnsdans. We gaan naar deze diepere zijnslaag in onszelf op zoek. Om vandaaruit de oorsprong van de bewegings- impulsen te ontmoeten en te laten bewegen vanuit ons innerlijk. Van binnenuit de stilte, meditatie en yoga ontstaat er beweging vanuit een diep contact met jezelf. In deze verbinding vind je je eigen ritmes. Vanbinnenuit ontdek je de ritmes van het bestaan en de natuur, bewogen naar buiten toe in beweging en dans. Spontane bewegingen waarin je energie ruimte krijgt tot uitdrukking en bevrijding. Dansend kom je helemaal aanwezig in de kracht van je lichaam en komt je geest tot rust. Jouw spontane levenstroom danst in wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen stilte en beweging, tussen de tegenstellingen in het bestaan, tussen jou en de ander. 

In zijnsdans-danszijn ga je op reis in en naar jezelf. Zoals het leven zelf alle aspecten van het bestaan in ons laat bewegen, zo danst het zijn in ons de zijnsdans. Zodat je de verschillende delen van jezelf leert kennen, integreren en helen, door ze dansend te leven. We bewegen naar deze diepere zijnslaag in onszelf. Het is in deze laag dat de oorsprong van beweging zich open-baart. De bewegingen vanuit ons eigen innerlijk groeien en bloeien.

THEMA : DANSKLEUREN – KLEURDANSEN

Dansen is schilderen mert energie. Moesten we de kleuren van de energie kunnen zien tijdens de dans zouden we een prachtig bewegende schilderij zien.  Het rijk der kleuren openbaart zich aan jou en verrijkt en geeft kleur aan jouw  levensdans. Vanbinnenuit kleur ervaren en in beweging brengen. De informatie en wijsheid, kracht van kleuren herontdekken. Jouw kleuren en kleur in beweging dansend ontdekken. 

Als basis werken we verder met de wijsheid van het lichaam, om contact met lichaam te houden en verdiepen. (eerste dansjaar) Geaard aanwezig te zijn in je lichaam. Met daarbij de werking in ons lichaam en dans, van de energie van de elementen, aarde, water, vuur, lucht en ether of akasha en hun onderlinge transformaties en krachten.  Als rode draad danst ook het vrouw-zijn, vrouwelijke energie met ons mee met haar ontembare scheppingskracht. (tweede dansjaar)

WERKWIJZE : AFSTEMMING

Vanuit een gecentreerd gewaar-zijn je kracht bundelen, centreren. Je lichaam door en door bewonen en verbinden met de aarde. Bewust worden van de werkingen van energie. Met energieën leren omgaan, afvoeren, opladen, richten,… Je ademhaling en klank verdiepen, verruimen en laten stromen. Gevoelens en gedachten toe-laten, in beweging brengen en laten stilvallen. De kracht van transformatie ervaren.Een cikel van verwanten ontmoeten en delen, dragen en gedragen worden. Leren waarnemen en luisteren naar jezelf.

Zelfkennis, experimenteren, jezelf herontdekken en liefhebben. Je eigen levensdans scheppen. Contact met je intuïtie en oorspronkelijke spontaneïteit . GENIETEN, lachen ,vieren. Je spontane levensstroom danst in een wisselwerking tussen binnen en buiten , tussen stilte en beweging, ruimte en nabijheid, snelheid en traagheid, ingetogenheid en uitbundigheid, diepgang en onbezonnenheid, klank en stilte, veelheid en eenvoud, individueel, met partner en in groep. Iedere danser volgt zijn eigen ritmes en danswegen om zichzelf hierin opnieuw te ontmoeten en te ‘zijn‘. Jezelf te zijn in de dans en dans te worden. Zijnsdans-danszijn.

Ik geef 18 jaar les. Ik werk vanuit afstemming met de groep en in de scheppende ruimte. Waar liggen de behoeften als groep en als dansindividuen? En dan zet ik deze technieken in, die passen hierbij. Het is een levend kunstwerk…en ontstaansproces op het moment zelf. We werken elk jaar met een ander basisthema, wijsheid ven het lichaam, vrouwenlichaam en energie en archetypen, de elementen en hun ritmes,…

 

 

INSCHRIJVING

Een dansbeweging doorheen het hele jaar, ongeveer om de 14 dagen. De data  worden toegestuurd in een uitgebreide info.

ACHTERGROND EN TECHNIEKEN

30 jaren is dans mijn passie. Als danser danste ik in gezelschappen: Les Ballets Contemporains de la Belgique, Skamper en Meera. V ele verschillende dans-, bewegings- en meditatie-technieken lieten mij de verschillende zienswijzen kennen. Ik heb hierin telkens gezocht naar de essentie en deze in toepassing gebracht. Naast het zoeken naar verbanden en het integreren van deze verschillende stromingen, houd ik ervan om me in de diepte te bewegen. Enkele stromingen ben ik grondiger aangegaan. In elke richting vond ik een juweel! Maar meestal ontbrak er ook iets, waardoor ik verder zocht. Zodat al de deelaspecten van de persoonlijkheid een plek konden krijgen in leven en dans, en ik ze kan afstemmen op elkaar. Vanuit de “Zijns en procesgerichte” dansopleiding bracht ik dit alles samen in ZIJNSDANS. Elke dag geniet ik nog van de nieuwe ontdekkingen en de rijkdom van dit dansende bestaan.

Opleidingen : dansexpressie en experimentele dans (Marc Van De Keer en Pol Van Asche), labantechniek (Rob Stuyf), intensieve jaarcyclus de vijf ritmes en rituelen (Jacov en Susanna Darling Khan), yogaopleiding: Patanjali yoga : raja yoga (Johan De Bakker), didactische leergang eutonie (Etienne Amand) , Zijnsgerichte dansopleiding (vanuit zijnsgeoriënteerde visie van Hans Knibbe door Christiane Lorenz), te Utrecht, kunst- en bewegingstherapeutische opleiding de Tiki, Breda, opleiding zwangerschapsyoga te Sittard, danstherapie Agape, ea,..

Stromingen : Experimentele dans, dansexpressie, vijf ritmes, dansmeditatie, zijnsdans, labantechniek, autentic movement, yoga in beweging, Tai-tji in beweging, contactimprovisatie, bio-energetica, groepsdans, butoh dans, Tao van de vrouw, healing, reiki, dansmeditaties van Osho, intuïtieve ontwikkeling, stemwerk, moderne dans, Afrikaanse dans, tai-tji, chi-kong, aikido,yoga, healing tao, eutonie, ea….

 

 

 

ZIJNSDANS-VROUWENCIRKEL

Dansen in een cirkel van vrouwen is heel bijzonder. Je danst in een veld van vrouwelijke energie en kracht, in yin met de yang stip. De draagkracht van deze vrouwencirkel versterkt de verbinding met je eigen vrouwelijke lichaam, energie en wijsheid. Het delen  in een vrouwencirkel creeërd een diepe verbinding vanuit je hart met jezelf en de anderen.

Het vrouwenlichaam draagt vrouwenwijsheid in zich.  Het vrouwenlichaam is een bijzondere plek om te bewonen. De cyclysche p rocessen van de natuur trekken door vrouwenlichamen. De processen van het heelal z ijn erin weerspiegeld. De getijden van de zee, in eb en vloed, het stromen van de vloeistoffen in ons lichaam, in het komen en gaan van de adem. De seizoenwisselingen, in zomer, herfst, winter en lente. De standen van de maan, volle maan, afnemende maan, nieuwe maan, wassende maan, en de standen en bewegingen van de planeten; venus, enz… De scheppingsprocessen van geboorte, groei en afsterven en nieuwe geboorte, zijn door ons eigen lijf getrokken,.. Deze cyclus wordt op kleine schaal weerspiegeld in de menstruatie, de bevruchting, zwangerschap, baren, menopauze,.. Deze cyclische bewegingen bepalen niet alleen de stroom van de vloeistoffen maar ook de emotionele ritmes en hormonen, creativiteit en informatie als intuitieve wijsheid dromen die in verband staan met de verschillende fasen van de cyclus. Dit biedt ons de kans om de vebinding met ons innerlijk weten te Verdiepen. Wanneer we de wijsheid van deze cyclus terugkrijgen kunnen we ons hierover verheugen als een bron van kracht. In vele culturen werden m enstruatie, zwangerschap en overgang als iets heiligs beschouwd. Het leven zuivert zich, krijgt nieuwe vitaliteit, transformatie-processen ontwikkelen zich in de diepte en komen vrij.

Er zijn fases van verinnerlijking, we trekken ons terug, in de maantent, de tempel, ons huis, ons hol, naar binnen om ons voor te bereiden op het ontwikkelen of het schenken van leven aan iets dat diep vanuit onszelf komt. Een donkere fase zoals bij het afnemen van de maan, nieuwe maan, waarin de levenskracht tijdelijk lijkt te verdwijnen. Een innerlijke fase van rust en reflexie, van zorg voor het lichaam, ontladen en opladen van energie, delen van emoties en ervaringen, onze verbinding met het geheel terugvinden en eren …wanneer we deze tijd en zorg aan ons lichaam geven reageert het lichaam en ons hele wezen getroost en dankbaar. Deze yin fase wordt door onze maatschappij en onszelf vaak verwaarloosd. In de vrouwendans krijgt  deze fase van verinnerlijking, de yin fase een belangrijke plek. Er onstaat een vrouwenmand, als maantent, waarin we mogen zijn zoals we zijn, met wat er is.

Wanneer we ons lichaam met haar energie en informatie verwaarlozen, heeft het geen ander keuze dan terug te vragen, in pms, stoornissen bij de overgang en andere ongemakken en ziekten. Er is een Grote dringende vraag hoorbaar van onze lichamen om deze yin fase te herstellen. We lopen ons lichaam en onszelf voorbij. De behoefte aan een levensritme met eb en vloed, met inademen maar ook met uitademen, zoals de natuur het ons leert, is de vraag van ons lichaam.

Om daarna het groeien en bloeien te voelen, als de vruchten en vruchtbaarheid van de zomer, vol als de volle maan. Dan voelen we de overvloed van onze scheppingskracht en het geven. Deze cyclus is het fundament van de vrouwelijke energie. Ze brengt ons in contact met het wezelijke van onze natuur. De bron van kracht, die b estaat uit het  vermogen te verbinden. Deze intuïtieve wijsheid, die ons bereikt via ons lichaam, gevoelens, emoties, verlangens en dromen. Door onze individuele cyclus zijn we af gestemd en verbonden met de ritmes van het bestaan, de oceaan, de maan, de aarde en alle vrouwen van vroeger en van nu. In deze danscyclus gaan we de wijsheid van ons lichaam herontdekken. Jouw lichaam is jouw gids. Luister naar haar taal…

‘Wanneer vrouwen hun relatie met hun ontembare natuur bevestigen worden ze gezegend met een blijvende innerlijk waker, een weter, een ziener, een orakel, een bezielende intuïtieve kracht, een maker , een schepper, een uitvinder, een luisteraar, die leidt, suggereert, aanzet tot krachtig leven in binnen en buitenwereld.Wanneer vrouwen dicht bij deze natuur verkeren stralen ze deze kracht uit’. uit ‘De ontembare vrouw’ van Clarissa Pincola Estes.

Wanneer vrouwen in contact staan met hun bron, stroomt hun creatieve stroom, de vrouwelijke scheppingskracht!  Dansen is de creatieve rivier de vrijheid geven om onbelemmerd te stromen, te groeien, onze levenkunst waar temaken bij elke ademhaling, dromen en verlangens te vervullen, je thuis voelen, het land vruchtbaar maken, hartstocht en tederheid, onafhankelijkheid laten leven. Stem je af op de ontembare vrouwelijke oerkracht die door je heen stroomt als een sierlijke, sensuele, scheppende, rivier van creativiteit.  Die alles rondom haar bevrucht met overvloeid van de gulle stroom van vreugde, inspiratie, creatie, liefde, wijsheid, genezing,…

Ook mannen zijn op zoek naar hun yin stip. De bijdragen van mannen en vrouwen om het evenwicht te herstellen, in deze te yange wereld, is de grootste opdracht voor ons allen in dit tijdperk. De vrouwelijke princiepes dienen hun plek opnieuw in te nemen en de vrouwelijke kracht hergewaardeert te worden.